Καλώς ήρθατε στην Εργαλειοθήκη του DIGITAL!
Η ψηφιακή εκπαίδευση και η διαδικτυακή μάθηση ήρθαν για να μείνουν, όμως από που μπορεί να ξεκινήσει ένας εκπαιδευτής ενηλίκων, όταν υπάρχουν τόσα πολλά ψηφιακά εργαλεία και προγράμματα διαθέσιμα; Σε αυτή την εργαλειοθήκη, σας παρουσιάζουμε τα 23, κορυφαία για εμάς, ψηφιακά εργαλεία που έχουν διερευνηθεί και δοκιμαστεί από συναδέλφους εκπαιδευτές ενηλίκων!

Πως να αξιοποιήσετε την εργαλειοθήκη

1ο Βήμα


Αρχικά, ελέγξτε την κατηγορία του εργαλείου που αναζητάτε. Η Εργαλειοθήκη χωρίζεται σε επτά κατηγορίες εργαλείων και σε κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες παρουσιάζονται 3-4 εργαλεία,

2ο Βήμα


Για το κάθε εργαλείο θα βρείτε μια περιγραφή του, καθώς και για το «σε τί» μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ακολουθήστε το σύνδεσμο στην ιστοσελίδα παρουσίασης του εργαλείου για να μάθετε περισσότερα γι αυτό!
Ακολουθεί μια παρουσίαση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων του εργαλείου.
Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να διαπιστώσετε, εύκολα, τις διαφορές μεταξύ των εργαλείων της κάθε κατηγορίας.

3ο Βήμα


Τέλος, παρουσιάζεται το κόστος του εργαλείου και ακολουθεί ένα εκπαιδευτικό video σχετικά με το πως να ξεκινήσετε να το χρησιμοποιείτε.
Προσπαθήσαμε να επιλέξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα εργαλεία που διατίθενται για χρήση, δωρεάν. Στην ενότητα του κόστους μπορείτε να δείτε και αυτή τη διάσταση μεταξύ των εργαλείων.

Δείτε παρακάτω τα περιεχόμενα της Εργαλειοθήκης:

Εισαγωγή Σελίδα 3
Εργαλεία Screencasting Σελίδα 5
Εργαλεία δημιουργίας μαθημάτων Σελίδα 19
Εργαλεία Παρουσίασης και Κινουμένων Σχεδίων Σελίδα 33
Εργαλεία Έρευνας και Επιμέλειας Σελίδα 47
Εργαλεία Διαδικτυακών Σεμιναρίων και Συσκέψεων Σελίδα 61
Εργαλεία Αρχείων Κοινής Χρήσης Σελίδα 79
Εργαλεία Διαχείρισης Έργου Σελίδα 93
Συμπεράσματα και Παράρτημα Σελίδα 111

Εργαλεία

Screencast O Matic Σελίδα 7
Adobe Spark Σελίδα 11
Camtasia Σελίδα 15
WordPress Σελίδα 21
TedEd Σελίδα 25
EdPuzzle Σελίδα 29
Powtoon Σελίδα 35
Kahoot Σελίδα 39
Thinglink Σελίδα 43
Diigo Σελίδα 49
Padlet Σελίδα 53
Pearltrees Σελίδα 57
Zoom Σελίδα 63
Skype Σελίδα 67
Facebook Live Σελίδα 71
Webex Σελίδα 75
Dropbox Σελίδα 81
WeTransfer Σελίδα 85
Slack Σελίδα 89
Monday Σελίδα 95
Trello Σελίδα 99
Microsoft Teams Σελίδα 103
Google Drive Σελίδα 107