Καλώς ήλθατε στη Συλλογή Καλών Πρακτικών DIGITAL. Μια ψηφιακή έκδοση που ενθαρρύνει τη ανταλλαγή γνώσεων και την μάθηση από ομότιμους, μεταξύ οργανισμών Εκπαίδευσης Ενηλίκων και ενδιαφερόμενων φορέων.  

Στα επόμενα κεφάλαια θα διαβάσετε για τις εμπειρίες των εκπαιδευτών ενηλίκων από όλη την Ευρώπη με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, οι οποίοι εξηγούν τι λειτουργεί και τι όχι, στην καθημερινή τους πρακτική με τους ενήλικες εκπαιδευόμενους. Θα ακούσετε συναδέλφους από όλη την Ευρώπη,σε σύντομες συνεντεύξεις βίντεο – ένα θησαυρό πρακτικών γνώσεων και συμβουλών. 

Πραγματοποιήστε λήψη της συλλογής ορθών πρακτικών

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να πραγματοποιήσετε λήψη της συλλογής καλής πρακτικής